Riksja Travel Bouw je eigen reis

Naar boven

Over Riksja

Reisvoorwaarden

hero strand

Laatste update: 11 juli 2023

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Leiden, KvK nummer: 27345112.

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Riksja Travel (KvK 27345112) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. De combinatie van reisdiensten die je door ons wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om je terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden. Meer informatie over basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-reizigersvoorwaarden en overige ANVR-informatie.

Riksja Travel Reisvoorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door Riksja Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Annulering landarrangement

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Voor het annuleren van een landarrangement brengen wij naast de reserveringskosten, de volgende bedragen in rekening, welke verhaald worden op de aanvrager van de reis:
– 24 uur na verzending van het boekingsformulier en minimaal 56 dagen voor de reis bedragen de annuleringskosten 20% van de reissom met een minimum van € 50,-
– Van 29 t/m 55 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 40% van de reissom, met een minimum van € 50,-.
– Van 14 t/m 28 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 70% van de reissom met een minimum van € 50,-.
– Van 8 t/m 13 dagen voor de vertrekdatum van de reis zal Riksja Travel 90% van de reissom in rekening brengen.
– Vanaf 7 dagen vóór vertrek en tevens tijdens de reis: 100% van de reissom zal in rekening gebracht worden.

Annulering vluchten

Wanneer de reiziger de benodigde internationale vlucht boekt via Riksja Travel worden deze geboekt in een geautomatiseerd vluchtensysteem en vervolgens elektronisch doorgeven aan Airtrade (SGR, ANVR, IATA), de grootste vliegticket consolidator in Nederland. Voor het annuleren van vluchten brengen wij 100 % van de vluchtfactuur in rekening.

Wijziging door de reiziger

Wanneer de reiziger na boeking de reis wilt aanpassen, dan is dit mogelijk. In overleg met Riksja Travel wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Riksja Travel zal hiervoor wijzigingskosten in rekening brengen a € 27,- per boeking. Naast deze wijzigingskosten kunnen er annuleringskosten in rekening gebracht worden.

Geldigheid Reisvoorstel / offerte

Onze reisvoorstellen zijn 14 dagen geldig. Bij offertes die langer lopen behouden we ons het recht van aanpassing van de reissom.

Boeking, betaling en reisbescheiden

Boeken bij Riksja Travel doe je door op een van de landensites een boekingsformulier in te vullen. Na boeking wordt de reis in het betreffende land gereserveerd en worden de boekingsbescheiden per e-mail toegestuurd. Mocht het voorkomen dat een bepaalde bouwsteen of hotel niet beschikbaar is, dan zullen we je een alternatief voorstel doen. Het is mogelijk dat hier meer kosten aan verbonden zijn.

De factuur voor vluchten wordt bij de ontvangstbevestiging van boeking meegestuurd. De vluchtfactuur moet na ontvangst binnen 7 dagen worden voldaan. De factuur van het landarrangement wordt met de boekingsbescheiden meegestuurd. De aanbetaling van het landgedeelte van de boeking bedraagt 25% van de totale reissom plus eventuele verzekeringspremies. Wij verzoeken je de aanbetaling binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen. Het restant van de betaling dien je 8 weken voor vertrek te voldoen.. Als je korter dan 8 weken voor vertrek boekt vervalt de aanbetaling en dient de gehele reissom per omgaande te worden voldaan. Al onze prijzen zijn inclusief BTW. De reserveringskosten voor een landarrangement bedragen € 25,- per persoon, maximaal € 75,- per boeking.

Wij verzoeken de bedragen te voldoen op IBANrekeningnummer NL07TRIO0197683002 van Triodos Bank ten name van Riksja Travel te Leiden.

Paspoorten, visa en gezondheid

Op onze landensites wordt algemene informatie over paspoorten, visa en gezondheid verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of de eerder verkregen informatie correct is. Voor verschillende landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepoli, tropeninstituut, GGD of huisarts. Baseer je dus niet alleen op de informatie op onze websites. Alle reizigers dienen er voorts zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis tijdig de benodigde vaccinaties en profylaxe zijn verkregen. Ter bescherming van onze reizigers stellen wij het hebben van een reisverzekering met medische dekking verplicht.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Riksja Travel (KvK 27345112) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via https://www.sgr.nl/. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op onze landensites gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Je kunt eventueel ons lidmaatschap controleren via www.sgr.nl, via het vakje ‘zoeken op deelnemer’. Ons deelnemersnummer is 2726.

Calamiteitenfonds

Riksja Travel (KvK 27345112) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
–  (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Klik hier voor de website van het Calamiteitenfonds.

Better holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl

Riksja Travel wenst je een geweldige reis!

background-pattern