Riksja Travel Bouw je eigen reis

Naar boven

Ons dierenbeleid

Dierenbeleid Riksja Travel
We zetten ons al meer dan 20 jaar in voor een eerlijke en gelijkwaardige wereld. Dat geldt voor mensen, het klimaat, maar ook zeker voor de dieren. Bij een Riksja-reis regelen we verschillende activiteiten die je kennis laten maken met de cultuur, mensen en dieren ter plekke. Ons dierenbeleid is gebaseerd op respect voor de natuur en het welzijn van wilde en gedomesticeerde dieren. Lees hier hoe we dit in praktijk brengen.
Decorative torn edge

Samenwerking World Animal Protection

Voor veel reizigers is het spotten van wild in hun natuurlijke omgeving een hoogtepunt van de reis. Wij zijn ook gek op het spotten van wilde dieren tijdens jungle hikes of safari’s. Maar, we vinden het wel belangrijk dat dit gebeurt met respect voor het welzijn van deze dieren. Knuffelsessies, ritjes op wilde dieren en shows met wilde dieren zijn dan ook activiteiten waar wij niet achter staan. Hoe weet je of een activiteit wel diervriendelijk is? Dat is niet altijd even gemakkelijk te zien. Daarom hebben wij met de hulp van de internationale non-profit organisatie World Animal Protection (WAP) en in overeenstemming met de ANVR een dierenbeleid voor al onze Riksja-reizen opgesteld. Daarmee beschermen we niet alleen de dieren, maar zorgen we ook dat jij als reiziger de beste ervaring hebt.

We zetten ons in voor het behoud van de biodiversiteit

Met reizen kunnen we de wereld een stukje mooier maken. We werken daarom nauw samen met lokale partners die een positieve impact hebben op de lokale biodiversiteit. Denk aan game reserves in Afrika die fokprogramma’s en beschermingsprogramma’s opzetten voor dieren die met uitsterven bedreigd worden. Ook werken we samen met een hotels die zich inzetten voor de natuur om zich heen. Zo kun je bijvoorbeeld overnachten in een eco-lodge midden in de jungle van Costa Rica, waar je bijdraagt aan het natuurbehoud en wordt onderhouden door de lokale bevolking zodat je geld op de plek komt waar het hoort.

Dit is ons dierenbeleid

Dit doen we wel

 • Het spotten van dieren in het wild of in natuurparken, waarbij de dieren niet worden opgejaagd noch gelokt met voer of geluid en er voldoende afstand wordt bewaard. Safari’s vallen hier ook onder. Kijken mag, aanraken niet.
 • Het (op goed geluk spotten) van dolfijnen en walvissen op zee, mits de dieren niet worden opgejaagd, gelokt met voer of geluid en er voldoende afstand wordt bewaard.
 • Activiteiten met gedomesticeerde dieren (paarden, ezels, kamelen, etc.) waarbij het welzijn van de dieren is gewaarborgd. Dit houdt in dat er wordt gezorgd voor: geschikt onderdak, voldoende beweging, (veterinaire) zorg, juiste voeding en voldoende rust. Er wordt tevens rekening gehouden met de maximale draagkracht van het dier en of de nodige attributen (zadels, hoefijzers, etc.) in goede staat verkeren.
 • Het ondersteunen of bezoeken van lokale projecten en opvangcentra die zowel mens als dier ten goede komen.
 • Bezoeken aan opvangcentra waar de bezoekers wilde dieren kunnen observeren in een (semi)natuurlijke omgeving. We letten er hierbij op dat de dieren natuurlijk gedrag vertonen en professioneel worden verzorgd. Deze opvangcentra stellen het belang en het welzijn van het dier centraal. Dieren worden gerehabiliteerd en waar mogelijk weer uitgezet.
 • Duurzame en diervriendelijke souvenirs.
 • Educatieve ecotours.
 • Bezoeken aan natuurbeschermingsprojecten of projecten die beheerd worden door dierenwelzijnsorganisaties.
 • Bezoek aan natuurhistorische musea die bijdragen aan bewustwording met educatieve informatie.
 • Dit doen we niet

 • Ritten op wilde dieren, zoals olifanten of struisvogels.
 • Direct contact met wilde dieren, zoals het knuffelen van tijgerwelpen, het op de foto gaan met tijgers, het wandelen met leeuwen, of het wassen dan wel voeren van olifanten. Kijken mag, aanraken niet.
 • Excursies waarbij wilde dieren gelokt worden met voer of waarbij de dieren worden opgejaagd.
 • Zwemmen met dolfijnen of andere zeedieren waarbij er direct contact is tussen mens en dier, waarbij de dieren worden gelokt met voer of geluid of waarbij de dieren worden opgejaagd.
 • Shows met wilde dieren, denk aan dolfijnen in een dolfinarium of tijgers die kunstjes moeten opvoeren.
 • Races met wilde dieren, zoals een struisvogelrace.
 • Gedwongen gevechten tussen dieren, zoals stieren- of hanengevechten.
 • Bezoeken aan rodeo’s.
 • Bezoeken aan farms waar wilde dieren worden gefokt voor de productie van commerciële goederen, zoals een crocodile farm, koffieplantage met civatkatten of schildpaddenfokkerij.
 • Bezoeken aan ‘opvangcentra’ voor wilde dieren waar direct contact wordt gestimuleerd tussen wilde dieren en bezoekers, en waar wordt gefokt met de dieren. Denk aan olifantenweeshuizen waar olifanten gevoerd en gewassen kunnen worden.
 • (Ver)koop van producten die gemaakt zijn van bedreigde wilde dieren.
 • Bezoeken aan restaurants met gerechten waar bedreigde diersoorten in verwerkt zijn.
 • Trofeejacht- en sportvisexcursies.
 • Activiteiten waarin dieren worden ingezet als straatartiest, zoals dansende beren of slangenbezweringen.
 • Wil je meer weten over ons dierenbeleid of heb je een ervaring op reis die in strijd is met ons dierenbeleid? We horen het graag, zodat wij indien nodig de activiteiten kunnen controleren. Mail ons gerust: info@riksjatravel.nl.

  background-pattern