Naar boven

Historische handdruk

blog

Geschreven op
donderdag 12 december
Geschreven door
Juliette Driel

Handdruk Obama Castro

Tijdens de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela hebben Barack Obama en Raul Castro elkaar de hand geschud. Dat de presidenten van de Verenigde Staten en Cuba elkaar de hand schudden lijkt de normaalste zaak van de wereld. Toch is dit gebaar een bijzondere gebeurtenis gezien de spanningen tussen beide landen die al spelen sinds 1959.

Dit was het jaar dat Fidel Castro in Cuba aan de macht kwam en blijk gaf van zijn communistische ideeën. Als reactie hierop stelden de Verenigde Staten een jaar later een embargo in. Het jaar daarop steunden de Amerikanen de tegenstanders van Fidel tijdens de invasie van de Varkensbaai met als doel de regering van Fidel omver te werpen. Deze invasie mislukte waardoor Fidel aan de macht bleef. Cuba zocht een bondgenoot en vond deze in de Sovjet-Unie. Op dat moment midden in de koude oorlog verwikkeld met de Verenigde Staten…

Het embargo uit 1960 is nog steeds van kracht, hoewel het de afgelopen jaren onder president Barack Obama iets is versoepeld. Zie foto’s en een filmpje van de ontmoeting in dit artikel van de Volkskrant.

Ga terug naar het overzicht van alle artikelen
background-pattern