Riksja’s CO2-compensatie

Vanaf 6 november 2016 compenseren wij de CO2-uitstoot van al onze reizen. Reizen is mooi, maar het laat ook een ecologische voetafdruk achter. Wij willen onze ogen niet sluiten voor de impact van reizen op onze aarde, we sturen tenslotte duizenden reizigers per jaar op reis. Hierin nemen we onze verantwoordelijkheid en zorgen daarom voor de volledige compensatie van jouw reis (landarrangement en vlucht, indien bij ons geboekt).

CO2-uitstoot zorgt voor opwarming van de aarde en uiteindelijk voor klimaatverandering. Dit merken we niet alleen in Nederland, maar ook in de landen waar we reizen naartoe aanbieden. De gemiddelde uitstoot van onze reizen bedraagt 2,7 ton CO2-uitstoot per persoon. Dit is ongeveer eenvierde van wat een Nederlander gemiddeld per jaar uitstoot, best veel dus! Ongeveer 75% van deze uitstoot wordt veroorzaakt door de vlucht en 25% door het reizen in het land zelf.

We kunnen de nadelige impact van reizen zo klein mogelijk maken door de CO2-uitstoot te compenseren. Dit doen we door te investeren in verschillende duurzame energieprojecten van de South Pole Group; een bedrijf dat op een efficiënte manier verschillende CO2-reducerende projecten in de wereld start en ondersteunt. Dit komt niet alleen de natuur ten goede, maar ook de lokale bevolking. Zij kunnen hierdoor immers leven in een schonere omgeving.

Sociale impact met CO2-compensatie

Reizen kan de wereld mooier maken, als dit verantwoord gebeurt. Maar hoe doe je dit wanneer je als reisorganisatie duizenden mensen met het vliegtuig op reis stuurt? In deze mini-docu gaan we op zoek naar de menselijke kant van CO2-compensatie en welke sociale impact je kunt bereiken.

efficiente kooktoestellen

Een kijkje in onze projecten:

Efficiënte kooktoestellen in Kenia & India

Bijna eenderde van de wereldbevolking kookt nog iedere dag op open vuur of op luchtvervuilende kooktoestellen. Dit heeft een enorme impact op hun gezondheid en op het milieu. Daarom investeren wij in Kenia en India in energiezuinige kooktoestellen. Bij het gebruik van deze efficiënte kooktoestellen is veel minder houtskool nodig en omdat er minder rook ontstaat, koken de mensen schoner. Er worden minder broeikasgassen uitgestoten en het is bovendien voordeliger om op deze manier te koken.

Wil je meer weten over efficiënte kooktoestellen, bekijk dan dit filmpje.

Waterkrachtcentrale in Vietnam:

In Vietnam steunen wij een project dat door middel van een waterkrachtcentrale duurzame energie opwekt uit de rivier. Er wordt rekening gehouden met voldoende stroming in de rivier zodat de leefwereld van de vissen niet aangetast wordt. Het project investeert ook in de infrastructuur van de regio Quang Son, waar nog veel inheemse bevolkingsgroepen leven.

Bosbescherming in Brazilië:

In Brazilië ondersteunen wij een duurzaam bosbeheerproject dat ontbossing tegengaat en kwetsbare en bedreigde diersoorten beschermt in het Amazonegebied. Het project komt ook de lokale bevolking ten goede omdat er meer banen worden gecreëerd en meer opleidingen aangeboden worden.

Internationale standaarden:

Wij vinden het belangrijk dat de projecten die wij ondersteunen voldoen aan de internationale geaccepteerde standaarden. Hiermee wordt de kwaliteit van de projecten gewaarborgd. De kooktoestellen projecten in Kenia en India voldoen aan de internationale Gold Standard (GS), waarbij strenge eisen worden gesteld aan de duurzame ecologische, economische en sociale ontwikkeling. De projecten in Brazilië en Vietnam voldoen aan de Verified Carbon Standard (VCS).